Home / Edukacija pacijenta / Bele ili amalgamske plombe
amalgam

Bele ili amalgamske plombe

Zbog čega je amalgam nekada potrebno staviti…

Ova dilema najcešce muči pacijente kad dodu kod stomatologa, i obično imaju neko svoje mišljenje o toj temi, jer su bombardovani raznim informacijama sa raznih strana.

Amalgam se koristi već 150 godina

Amalgam je materijal koji se koristi u skoro nepromenjenom sastavu skoro vek i po. Govoreci o nedostatcima amalgama najcešće navodimo loše estetske osobine ovog materijala i nedoumice u vezi toksicnog delovanja žive koju on sadrži u vezanom obliku. Štetna dejstva slobodne žive na organizam su nesumnjivo dokazana.
Tu i jeste trik, jer je ona u amalgamu u vezanom stanju sa drugim elementima materijala i tada nije opasna. Pitanje je zapravo da li ipak prilikom postavljanja ovakvog ispuna ostaje nešto slobodne žive i da li se ona i u kom procentu oslobada vremenom.

Amalgam ima dobra mehanička svojstva

Ipak amalgam i danas pronalazi u nekim slučajevima primenu prvenstveno zbog svojih mehaničkih osobina. Estetika je nešto drugo. 21.vek je doba estetske stomatologije i uglavnom više nema potrebe za sjajnim metalno-sivo-crnim osmesima. Iako kompozitni materijali koji sada najcešce zamenjuju amalgam nisu savršeni, estetika je na njihovoj strani.

Mane kompozita su:

Glavne mane kompozita su promenljivost tokom vremena u boji i volumenu, mehanicke osobine koje se doduše popravljaju iz generacije u generaciju ovih materijala, i na kraju relativno cesta pojava osetljivosti zuba nakon njihovog postavljanja, tokom žvakanja, a pogotovu na bocnim zubima koja traje krace vreme.

Naravno sve ove mane kompozitnih materijala su prevazidene mogucnošcu izrade plombi od keramike (inleja i onleja) koje se danas modernom tehnologijom i upotrebom kompjutera mogu završiti za nekoliko sati u ordinaciji, bez otisaka i tehnicara.

Keramika je postojana

Keramika kao materijal je veoma postojana i potpuno zadovoljava sve estetske zahteve. Ova tehnologija je ekskluzivna i retka i u svetu, ali je dostupna kod nas. To je ujedno i nešto najbolje što možete učiniti za svoje zube. Pogledajte cenovnik naših usluga.

Ipak bele plombe mogu da budu veoma lepe. Do te mere da se uopšte ne vide na zubu, da budete zaista zadovoljni kad se osmehnete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *