Home / Lekovi

Lekovi

U stomatološkoj praksi postoji potreba za farmakološkim ublažavanjem ili uklanjanjem bola. Medikamenti koji se koriste za otklanjanje bola se nazivaju analgetici. Analgetici su lekovi koji treba da omoguće uklanjanje bola bez značajnog uticaja na stanje svesti.

 

Lekovi protiv bolova

bola

U stomatološkoj praksi postoji potreba za farmakološkim ublaživanjem tj. uklanjanjem bola. Medikamenti koji se koriste za otklanjanje bola se nazivaju analgetici. Analgetici su lekovi koji treba da omoguće uklanjanje bola bez značajnog uticaja na stanje svesti. U zavisnosti od tipa, ovi lekovi mogu delovati periferno (na mestu percepcije bola) kao na primer …

Procitajte jos »