Home / Deca / Deca i stomatolog
karijes

Deca i stomatolog

 Dečija i preventivna stomatologija

Karijes je veoma važno otkriti u početnoj fazi kako bi na vreme dijagnostifikovali i sprečili komplikacije koje mogu biti veoma bolne.. Kako bi na vreme dijagnostifikovali karijes, upotrebljavamo najsavremenije tehnike, tj dostignuća na polju stomatologije.

Karijes uspevamo da spriečimo već u najranijoj fazi upotrebom mekog lasera u kombinaciji sa profilatkičkim pastama za zube.

Drugi način podrazumijeva minimalno invazivne tretmane. Ukoliko je dubina lezije karijesa adekvatna, tj pogodna, upotrebljavamo ultrazvuk ili vazdušnu abraziju. Primena ovih postupaka ne zahteva upotrebu anestezije.

U svakom drugom slučaju ili tretmanu, anestezija se podrazumeva. Kod mlečnih i stalnih zuba, tj prilikom rešavanja problema lezija karijesa, koristimo se najsavremenijim metodama i materijalima.

Deca se plaše bola ali karijes mora biti saniran

Nama je, kao i roditeljima, veoma bitno da dete ne oseća bol u toku tretmana a i nakon njega. Poznato je da deca imaju negativno mišljenje o stomatolozima (zubarima) na osnovu pređašnjeg negativnog iskustva. Kod takvog deteta javlja se strah.

Čak i u takvim situacijama postoji rešenje da se pomoću sedacije inhalatorom pobedi strah i dete zbrine na prijatan način.

 Dečija stomatologija i komplikacije karijesa

Problem koji je tipičan kod deteta i adolesenta jeste traumatska povreda zuba. Kod takvih povreda, veoma je bitno zbrinuti zub na pravi način jer će u suprotnom bilo kakva greška doprineti njegovom gubitku i komplikacijama.

Zubi koji su nekad bili povređeni direktnim ili indirektnim udarcem, često zahtevaju sprovođenje kanalne terapije.

Neposredno nakon traume stanje “zubnog živca” je veoma teško odrediti, kao i predvideti šta će se sa njim desiti u bližoj ili daljoj budućnosti. Moguće je da u jednom momentu ovakav zub promeni boju (potamni), a to ukazuje da je došlo do degenerativnih promena na “zubnom živcu”, što obično nastupa bez ikakvih simptoma. Ako se to desi, nephodno je sprovesti kanalnu tarapiju.

Deca nepredvidivog ponasanja, nemirna i  nepažljiva, obično su ta koja se imaju problem ove vrste. Pomenuti problem rešava se upotrebom štitnika za zube, ukoliko se ona bave određenim sportom koji zahteva kontakt.

Kao što smo rekli, ukoliko do povrede dođe, jako je bitno na vreme se javiti stomatologu, i rešiti problem na pravi način, sa pravilnom dijagnozom.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *