Home / Usluge / Parodontopatija
parodontopatija

Parodontopatija

Parodontopatija– je opšti naziv i odnosi se na oboljenja koja zahvataju čitav parodoncijum.

Sama imflacija gingive predstavlja nazavisno oboljenje gingive , ali zbog sredine u kojoj se odvija, inflamacija se može proširiti na druge delove parodoncijuma.

Iz tog razloga uvek treba imati na umu da natečena i crvena gingiva može predstavljati prvi stadijum parodontopatije.

parodontopatija

Glavna karakteristika parodontopatije

Glavna karakteristika parodontopatije jeste ogolićenje vratova i korenova zuba. Zapravo, pored inflamacije u parodoncijumu se odigravaju i distrofični procesi koji razaraju vezivno-tkivne elemente.

Zbog toga gingiva propada i zubi ostaju ogolićeni pa samim tim izgledaju izduženo.
Inace ovo se može desiti na svim zubima.

Takode postoje mesta gde se to najcešce dešava a to su spoljašnje strane donjih prednjih zuba i unutrašnje strane gornjih molara.

Parodontopatija kod odraslih osoba

Ovaj oblik je najčešci kod starijih osoba.

Parodontopatija nastaje kod širenja inflamacije na dublja tkiva. Bolest se širi postepeno i razvija se godinama.

U toku hronicne parodontopatije mogu biti zahvaćeni svi ili neki zubi. Karakteristicno je je da inflamacija nije istog inteziteta na svim zubima. Smatra se da ovaj oblik parodontopatije nastaje usled loše higijene, odnosno dentalnog plaka.

Hronicna parodontopatija se deli na blagu, srednje izraženu i tešku formu.

Bitno je da napomenemo da u toku hronicne parodontopatije nema bolova. Ali zato je izraženo krvavljenje desni pri pranju zuba.

Najvažniji znak u toku parodontopatije predstavlju džepovi, koji su karakteristicni za ovo oboljenje.
Rendgenografija predstavlja samo pomocno sredstvo u otkrivanju džepova.

Terapija koja se preporucuje može biti konzervativna i hirurška. Bitno je da napomenem da je parodontopatija oboljenje koje se ne može izleciti vec samo usporiti. Zato napominjem da je mnogo bitno uklanjanje kamenca i obavezna poseta vašem stomatologa dva puta godišnje.