Home / Zubni implanti
implant

Zubni implanti

Implant treba da se integriše u kosti.

Osnovni cilj implantologije je da se implantat potpuno integriše u viličnu kost. Da li će se to i dogoditi, zavisi kako od veštine hirurga i protetičara, tako i od spremnosti pacijenta da poveća stepen higijene i brigu o zubima.

Ugradnja veštačkih materijala u organizam

Oduvek je čovek nastojao da deo tela koji nedostaje nadomesti ugradnjom veštačkog, ali je tek od nedavno, napredak nauke omogućio da telo zaista prihvati te veštačke materijale i da se oni integrišu u organizam kao sopstveni.

Za ljude koji su izgubili svoje zube, implanti koji pridržavaju ceo red krunica i mostova su idealno rešenje.

Ugradnja implanta

U savremenoj stomatologiji sve češće se problem nedostatka jednog ili više zuba rešava ugradnjom implantata. Iako relativno skupa, ova metoda i u našoj zemlji poslednjih godina postaje sve popularnija, i pacijenti se sve češće za nju odlučuju.

Šta je zapravo implantologija?

Implantologija kao stomatološka disciplina je najmlađa, kompleksna i sa najbržim razvojem. Potvrđena je kroz brojna klinička istraživanja, tako da se danas u svetu, primenom preko 250 implantoloških sistema, godišnje ugradi više od 3 miliona implantata sa stalnim trendom porasta.

Što se tiče starosne dobi, granice se sve više pomeraju, tako da gornja zapravo i ne postoji, a donja je od 17-20 godine, kada se završava rast kostiju lica i vilica.

Implant se ugradjuje u kost

Implantat se ugrađuje u viličnu kost i preuzima ulogu korena zuba. Tokom poslednje tri-četiri decenije otkada se razvija implantologija on je menjao oblik, a sada se došlo do forme koja je najsličnija izgledu samog korena zuba.

Ima puno vrsta zubnih implanta

Postoje različite dužine i prečnici implantata zavisno od dimenzija raspoložive kosti u koju se ugrađuju. Za izradu implantata se koriste različiti metalni i nemetalni materijali. Od nemetalnih to je keramika, a od metalnih najbolje biomehaničke karakteristike poseduje titanijum, koji se jedini adekvatno integriše u kost. On je biokompatibilan i organizam ga ne odbacuje.

Kada se ugradi u vilicu implantat preuzima ulogu korena. Zavisno od broja ugrađenih implantata mogu se izraditi različite protetske nadoknade – pojedinačne krunice, mostovi i implantno nošene proteze. Zavisno od protetske nadoknade, takozvane suprastrukture, na implantat se stavljaju različiti nosači koji ga sa tom nadoknadom spajaju.

Za implant je potrebno vreme

Još jedna okolnost koju pacijent mora da prihvati, ukoliko se odluči za implantaciju – jeste da pojedine procedure zahtevaju vreme i strpljenje. Vaš zubni implant treba da sraste u vašoj viličnoj kosti.

Napredak implantologije predstavlja novu eru u protetskoj rehabilitaciji i implantati postaju sve pristupačniji širokom krugu pacijenata.

Implanti su jedina opcija kod pacijenata koji su jako striktni kada je u pitanju oralna higijena.

Na našem sajtu možete pogledati cene implanta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *