Home / Usluge / Protetika
proteze

Protetika

Totalne i parcijalne akrilatne proteze

Izradjuju se kod pacijenata koji nemaju svoje zube ili ih imaju veoma malo ili kao prelazne proteze kad se planira rad na implantima, posle režanj operacije.

 Skeletirane parcijalne proteze

Ovo su trajne proteze koje predstavljaju najbolje proteze u konvencionalnoj protetici. njihova vrednost je u njihovoj profilaktičkoj ulozi. naime, one uz pomoć pažljivo odabranih elemenata mogu da iskoriste preostale zube za prenos sila žvakanja čime čuvaju kost od prevelike resorpcije.

Fiksna protetika

Metalokeramičke krune i mostovi
Metalokeramičke krune kao solo nadoknade služe da zamene  nedostajuće zubne površine jednog zuba.

Rade se kad je potrebno korigovati oblik, položaj, boju zuba, a najčešće se rade zbog velike kariozne destrukcije koju nije moguće sanirati plombom.

 Estetski i funkcionalno potpuno imitiraju prirodne zube. izuzetno je trajan rad.
Metalokeramički mostovi

Izradjuju se kod nedostatka jednog ili više zuba , kad raspored preostalih zuba  omogućava da se na njih putem kruna naslone  zubi koji nedostaju.

Preostali zubi se bruse, prvo se radi metalna konstrukcija na koju se kasnije  slaže i peče keramika

Rad se trajno cementira – ne skida se ,rad je trajan i sprečava dalje propadanje oralnih tkiva.
Treba spomenuti dileme koje se javljaju oko prekomernog žrtvovanja tvrdih zubnih tkiva.

Ako su zubi nosači već pod plombama,  mnogo bolje ih je staviti ispod krune jer ona zatvara zub sa svih strana i u uslovima dobre oralne higijene nema bojazni da će se zub kvariti.

Ukoliko su nosači potpuno zdravi,  procenjuje se da li je narušena ravnoteža medju silama koje deluju u ustima,  pa se na osnovu toga postavlja indikacija .
Ukoliko ravnoteža nije narušena, što je retko, ne mora se ništa raditi. ukoliko je ravnoteža narušena – zubi se naginju, isplivavaju u bezubi prostor suprotne vilice – nedostajući zubi se moraju nadoknaditi.

Bezmetalne krunice

Bezmetalne krunice ne sadrže metal kao osnovu, što doprinosi vrhunskom estetskom učinku koje ove nadoknade imaju. Prednosti bezmetalne keramike su: potpuna biokompatibilnost materijala, izuzetna estetika koju odlikuje transparentnost gotovo identična prirodnoj boji zuba, visoka preciznost izrade, olakšano čišćenje zuba i okolnog tkiva, izostanak tamne prebojenosti gingive na spoju krunice i desni, gracilnost nadoknade, pa samim tim i veći komfor za pacijenta. Pojavom cirkonske keramike, omogućena je i izrada bezmetalnih mostova i bezmetalnih nadoknada na implantatima.