Home / Lekovi / Lekovi protiv bolova
bola

Lekovi protiv bolova

U stomatološkoj praksi postoji potreba za farmakološkim ublaživanjem tj. uklanjanjem bola. Medikamenti koji se koriste za otklanjanje bola se nazivaju analgetici. Analgetici su lekovi koji treba da omoguće uklanjanje bola bez značajnog uticaja na stanje svesti.

U zavisnosti od tipa, ovi lekovi mogu delovati periferno (na mestu percepcije bola) kao na primer grupa neopioidnih analgetika ili centralno (mozak i kičmena moždina) kao što su opioidni analgetici.

 Neopioidni analgetici brotiv bola

Generalno, neopioidni analgetici se mogu koristiti kod bolova blagog i srednjeg intenziteta. Smatra se da je 90 % bolova dentogenog porekla maksimalno srednjeg intenziteta, pa se ova grupa lekova veoma cesto koristi u stomatološkoj praksi.

Neopioidni analgetici se razlikuju od opioidnih po mestu delovanja, manjem stepenu toksicnosti i sporednih efekata i odsustvu mogucnosti stvaranja zavisnosti. Mesto delovanja ovih lekova su prevashodno periferni nervni završeci.
Karakteristicni predstavnici ove grupe lekova su paracetamol (acetaminofen) i nesteroidni antiinflamatorni lekovi.
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi-NSAIL su lekovi koji poseduju višestruko dejstvo:
* antiinflamatorno (protiv zapalenja)
* antireumatsko
* analgeticko (protiv bolova) i
* antipireticko (protiv povišene telesne temperature).

NSAIL( nesteroidni antiinflamatorni lekovi ) snižavaju povišenu  a ne menjaju normalnu telesnu temperaturu. Neki važniji primeri NSAIL su: diklofenak, ibuprofen, naproxen, indometacin, piroxikam.
NSAIL (nesteroidni antiinflamatorni lekovi ) su odgovorni za odredjene neželjene reakcije.

Neželjeni efekti

Neželjeni efekti se naročito ispoljavaju na gastrointestinalnom traktu (dispepsija, dijareja, mucnina,povracanje a ponekad i krvarenje iz želuca), ali i na  jetri, bubrezima, slezini, krvi i koštnoj srži, kao i kožne reakcije.

Faktori rizika za razvoj komplikacija na organima za varenje usled terapije NSAIL mogu biti: starost iznad 65 godina, čir ili krvarenje iz gastrointestinalnog trakta, kardiovaskularne bolesti, istovremena upotreba više NSAIL i kortikosteroida, korišćenje velikih doza NSAIL, dugotrajno korišćenje NSAIL, istovremena upotreba NSAIL i antikoagulantne terapije.
Zato ove lekove hronični bolesnici ne treba da koriste bez konsultacije sa lekarom ili stomatologom. Da li ste pročitali članak da li smete da popijete lek kome je prošao rok?

 

Jedan komentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *