Home / Deca / Faze dečije stomatologije
dečiji stomatolog

Faze dečije stomatologije

Dečiji stomatolog vodi brigu o zdravlju usta i zuba dece od rođenja pa do njihove 18. godine.
U tom peridu dete prolazi kroz različite faze razvoja. Takođe u tom periodu se javljaju određene promene na licu i ustima.

Dečiji stomatolog pored stručnog znanja koji se podrazumeva da je potreban, mora poznavati i psihofizičke karakteristike dece. Samim tim stomatolog već zna šta može očekivati od deteta i šta ono već zna.

Ovaj rad sa decom je dosta specifičan i zahteva punu posvećenost sa jedne strane a takođe uticaj roditelja je veliki sa druge strane.

Takav rad sa decom zahteva puno strpljenja, psihički napor i dosta ubeđivanja.

Računa se da je tri puta duža intervencija kod deteta nego kod odrasle osobe.
Ponekad više Vam treba vremena za ubeđivanje nego za sam rad.

Zato je bitno da vaš stomatolog razume razume ličnost deteta i da nauči dete bda se prikloni stomatologu.
U svom razvoju dete prolazi kroz šest jasno odvojenih perioda razvoja od kojih se svaki odlikuje sa određenim karakteristikama, značajnim za rad stomatologa.

Faze dečije stomatologije :

Period novorođenčeta- traje od rođenja deteta pa do kraja prvog meseca života.
Period odojčeta- traje od napunjenog meseca pa do kraja 1. godine života deteta.
Period malog deteta-  traje od kraja prve pa do treće godine života. Ovaj period je bitan jer se kompletiraju mlečni zubi.
Period predškolskog deteta- traje od treće pa do polaska deteta u školu.
Period školskog deteta- traje od trenutka polaska deteta u  školu do njenog završetka.
Period adolescencije-  je period od 11. pa do 15. godine života deteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *