Home / Prevencija / Primena fluora u prevenciji karijesa
fluor

Primena fluora u prevenciji karijesa

Fluor kao prevencija u nastanku karijesa

Karijes počinje na površini gledji pojavom bele mrlje, kao rezultat demineralizacije gledji. U ovoj fazi bolest je reverzibilne prirode i može se profilaktickim merama, primenom preparata fluora, postići potpuni oporavak.

Šta su fluoridi?

Fluoridi se mogu primenjivati endogenim (sistemskim) i egzogenim (lokalnim) putem.
Endogene metode podrazumevaju sistemsko delovanje fluorida i najefikasnije su ukoliko se koriste u vreme mineralizacije zuba. Od brojnih mogućih metoda, danas se kao najefikasnija preporučuje fluorisanje vode za piće.
U slučaju da se ova metoda iz bilo kog razloga ne može upotrebiti, preporučuje se davanje tableta fluora, fluorisanje kuhinjske soli i sl.
Egzogene metode podrazumevaju lokalno aplikovanje fluorida na površinu zuba, radi stvaranja kvalitetnije površine gledji, koja bi bila otpornija na kariogene nokse. Na površinu zuba se mogu aplikovati preparati fluora visoke (profesionalna aplikacija želea), srednje (rastvori i želei) i niske (rastvori i paste za zube) koncentracije.

Kako se raznosi fluor?

Fluor se apsorbuje iz digestivnog trakta i putem krvi raznosi do tkiva i organa. Koštana i zubna tkiva pokazuju izraziti afinitet prema fluoru i preko 90% unetih fluorida deponuje se u kalcificirana tkiva gde se ugraduju u kristalnu rešetku apatita gredei fluorapatit.

Zahvaljujući sličnosti jona fluora i jona hidroksilne grupe dolazi do njihove zamene i nastaje fluorapatit koji je otporniji na dejstvo kariogenih noksi od obicnog hidroksiapatita. Taloženje fluorida u koštana i zubna tkiva nije neograničeno vec se vrši do odredenog perioda kada dolazi do zasićenja, posle čega se fluor izlučuje urinom.

Način primene fluora u stomatologiji

Poznato je da zub ne nastaje tek kada se pojavi, tj. izbije u usnoj duplji. Zato tada davanje fluora nema veliki značaj. Tada se u stvari ispoljava samo egzogena primena fluora. Postoje razne paste za zube, želei, vode za ispiranje koje sadrže fluor. Fluor, znači, deluje spolja. Na površinu gledi tada deluju velike količine fluora pod čijim se uticajem rastvara površinski sloj hidroksiapatita i nastaje već pomenuti fluorapatit.

Istraživanja su pokazala da unosom male količine fluora zube činimo dva puta otpornijim na karijes. Ipak, velike količine mogu da izazovu poremećaj koji se naziva fluoroza – trajne mrlje na zubima.
Oko 90 odsto pasti koje se mogu naći na tržištu sadrže fluor u koncentraciji od 1.000 do 1.500 mg F/kg (ppm).
Paste koje sadrže manje od 1.000 ppm fluora proizvodači su namenili deci predškolskog uzrasta. Održavajte redovno oralno higijenu pogotovo kod dece.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *